Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ASY V.O.F. 

1. Algemeen

De volgende algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de klant (hierna aangeduid als "je") worden geplaatst bij ASY V.O.F. (ASY of ASY-Atelier), hierna aangeduid als "ASY", "ons” of "wij", via de ASY website, de mobiele website of via de telefoon (gezamenlijk aangeduid als "asy.nl").
Door gebruik te maken van asy.nl en/of door een bestelling te plaatsen, accepteer je dat je bent gebonden door de onderstaande algemene voorwaarden (de ”Voorwaarden”). Zorg dat je de voorwaarden hebt gelezen en begrepen voordat je je bestelling plaatst.
Alleen personen van 18 jaar of ouder, die niet onder curatele staan en niet in de hoedanigheid van een bedrijf handelen, met een leveradres in Nederland (met uitzondering van de BES- en ABC- eilanden) kunnen een bestelling plaatsen. Bestellingen die worden betaald met iDEAL kunnen vanaf 16 jaar worden gedaan.
Het feit dat producten of diensten op enig tijdstip op asy.nl worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze producten of diensten te allen tijde verkrijgbaar zijn. We behouden ons het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken.
We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan jou. De versie van de voorwaarden, die geldt voor jouw bestelling, is de versie die te vinden is op asy.nl ten tijde van de plaatsing van je bestelling.
ASY wil je de best mogelijke online ervaring bieden. Om dit mogelijk te maken moeten we ervoor zorgen dat onze diensten naadloos verlopen. Je begrijpt en gaat ermee akkoord (i) geen mededelingen of content die schadelijk kunnen zijn of een negatieve invloed hebben op onze bedrijven, producten of diensten te posten, verzenden, herdistribueren, uploaden, of promoten; (ii) niet te handelen op een wijze die of geen apparaat te gebruiken dat andere gebruikers beperkt, schaadt, hindert of remt in het gebruiken of genieten van de website, of de veiligheid van de website beïnvloedt, of (iii) geen apparaat te gebruiken of proberen een motor, software, hulpmiddel, agent of ander apparaat of mechanisme te gebruiken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, spiders, bots, crawlers, avatars of intelligente agents) om te navigeren en zoeken in de website, of om de inhoud van de website te kopiëren. We behouden ons het recht voor om toegang tot de site onmiddellijk te blokkeren en het account te sluiten van gebruikers die deze bepaling of enige andere bepaling in deze algemene voorwaarden schenden.


2. Prijzen en verzendkosten.


De prijzen die zijn vermeld op asy.nl zijn inclusief de wettelijke BTW en inclusief de verzendkosten. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

Prijzen op de website asy.nl en andere online kanalen zoals instagram kunnen variëren.


3. Bestelling/contractafsluiting

Je kunt bestellen via asy.nl, de instagram webshop of telefonisch.
Indien je je e-mailadres hebt geregistreerd, ontvang je na het plaatsen van een bestelling een bevestiging per e-mail. Als we je bestelling onverhoopt niet kunnen leveren, dan laten we je dit zo snel mogelijk weten. Mocht de bestelling al zijn betaald, dan proberen we de betaling via de door jou gebruikte betaalmethode terug te storten. Indien de terugbetaling op een andere manier gedaan moet worden, zal ASY je hiervan op de hoogte stellen en je vragen om contact op te nemen met de klantenservice die de terugbetaling zal afhandelen.


4. Levering


ASY gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de registratie en verwerking van bestellingen en streeft ernaar om je bestellingen af te leveren op een woonadres of ophaalpunt in Nederland, overeenkomstig de door jou gekozen leveringswijze. Helaas kunnen wij niet leveren op de BES- en ABC- eilanden. Je eerste bestelling wordt altijd bezorgd op je woonadres.


ASY streeft ernaar om bestellingen zo snel mogelijk en op volgorde van binnenkomst af te handelen. We streven ernaar om binnen 2 tot 3 dagen na bevestiging van een bestelling te leveren, tenzij anders overeengekomen. Hoewel we ernaar streven om binnen de gestelde termijn te leveren, kan vertraging ontstaan door onverwachte gebeurtenissen. Mocht de levering onverhoopt niet binnen 30 dagen plaatsvinden, dan kun je de bestelling annuleren.
Voordat je een bestelling plaatst, wordt je geïnformeerd over de verwachte levertermijn. Indien je je e-mailadres hebt geregistreerd, ontvang je na het plaatsen van een bestelling een bevestiging per e-mail, met daarin de verwachte levertermijn.
Als je bestelling niet op de geplande datum aankomt, neem dan contact met ons op via: atelier@asy.nl


5. Herroepen van een bestelling


Je kunt je bestelling annuleren of retourneren vanaf de datum waarop je de bestelling hebt geplaatst tot 30 dagen na ontvangst van de bestelde artikelen. Als de artikelen aan jou in rekening zijn gebracht, ontvang je het bedrag terug. Ga voor ons volledige retourbeleid naar de website www.asy.nl

Retourneer de artikelen zoals hieronder vermeld in paragraaf 6 (Retourzendingen), binnen een termijn van 30 dagen zoals hierboven vermeld in paragraaf 5.1. We zullen proberen om het geld zo snel mogelijk en op dezelfde wijze als waarop je hebt betaald terug te storten (of, als de artikelen nog niet betaald zijn, de terugzending van de artikelen verrekenen met je saldo), uiterlijk 14 dagen na ontvangst van je annulering, op voorwaarde dat we de artikelen, of een bewijs dat de artikelen zijn teruggezonden hebben ontvangen. Er kan een andere betaalwijze worden gebruikt voor de terugbetaling als je hiervoor toestemming geeft. Dit zal hoe dan ook geen extra kosten met zich meebrengen.
Als een ontvangen artikel defect is, stel ASY hiervan dan onmiddellijk op de hoogte en stuur het artikel terug zoals uiteengezet in paragraaf 6 (Retourzendingen) hieronder. Alle producten die als defect worden aangemeld, worden door ASY volledig vergoed. De bepalingen in deze voorwaarden houden geen beperking in van eventuele wettelijke rechten.


6. Retourzendingen


ASY garandeert een volledige vergoeding, van teruggezonden artikelen op grond van paragraaf 5 (Herroepen van een bestelling), op voorwaarde dat alle artikelen worden teruggezonden in dezelfde staat als waarin zij verkeerden bij ontvangst. Dit houdt in dat de artikelen niet beschadigd, vuil, gewassen, gewijzigd of gedragen (anders dan het passen van het artikel) mogen zijn en dat etiketten of prijskaartjes niet zijn verwijderd.
Het kan tot 14 dagen duren voordat de terugbetaling is verwerkt.
Meer informatie over onze retourprocedure vindt je op de op onze website 
Je kunt het retourpakket afgeven bij een postagentschap of ophaalpunt in Nederland.
Als je met een Giftcard hebt betaald, ontvang je als terugbetaling een nieuwe digitale Giftcard.

7. Betaalwijzen

Je kunt je artikelen op de hieronder weergegeven wijzen betalen.

Creditcard of betaalpas:

Je kunt je betaalgegevens bij bestelling invullen en gebruikmaken van een geldige creditcard of betaalpas (met VISA, Mastercard, Amercan Express). Het betreffende bedrag wordt onmiddellijk gereserveerd op je creditcard/betaalpas en pas afgeschreven nadat de goederen zijn verzonden. ASY heeft geen inzage in creditcardgevens, deze worden door een derde partij afgehandeld (Shopify Payment). Indien het limiet op de kaart niet toereikend is kan op grond van deze controles een bestelling worden geweigerd. ASY heeft hierover geen invloed of inzage.

iDeal:
Tijdens het bestelproces wordt je doorverwezen naar je bank om de betaling te voltooien. Je hebt de mogelijkheid om via iDeal te betalen als je gebruikt maakt van online bankieren. Je betaling wordt onmiddellijk van je rekening afgeschreven.

Apple PAY
:
Je kunt ervoor kiezen om je hele bestelling te betalen met Apple PAY. De mobiele betalingsdienst ontwikkeld door Apple Inc. Waarbij je geschikte apparaat is gekoppeld aan een credit- of debitkaart.

ASY Giftcards:
Je kunt ervoor kiezen om je hele bestelling of een deel van je bestelling op asy.nl te betalen met ASY Giftcards. Lees meer over ASY Giftcards en hoe je ze met andere betaalwijzen kunt combineren op onze website.

Overige


Je ontvangt de wettelijk vereiste factuur in de verzendbevestigingsmail.
 Je bent verplicht om een correct e-mailadres op te geven en ASY te informeren als je e-mailadres is gewijzigd.


8. Onze aansprakelijkheid


Deze voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van ASY als het gaat om zaken die wij op grond van de wet onze aansprakelijkheid niet kunnen beperken of uitsluiten.
ASY aanvaardt aansprakelijkheid voor dodelijk of lichamelijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of die van onze medewerkers of vertegenwoordigers. We zijn niet uit op uitsluiting van aansprakelijkheid als gevolg van misleiding door onze medewerkers of vertegenwoordigers. Bij schending van deze Voorwaarden zijn we uitsluitend aansprakelijk voor verliezen die redelijkerwijs te voorzien zijn als gevolg van een dergelijke schending.
ASY is niet verantwoordelijk voor indirecte verliezen die een bijkomend effect zijn van het oorspronkelijke verlies of de oorspronkelijke schade, zoals verlies van winst of het verlies van kansen, of het niet leveren van goederen of het niet voldoen aan enige andere verplichting op grond van deze Voorwaarden, indien een dergelijk verzuim het gevolg is van gebeurtenissen die buiten onze controle liggen, inclusief, doch niet beperkt tot, brand, overstroming, storm, opstand, politieke onrust, oorlog, atoomongelukken en terroristische activiteiten.
Onze totale aansprakelijkheid jegens jou voor verliezen of schade die zijn ontstaan op grond van je bestelling op asy.nl is beperkt tot het totale bedrag van je bestelling.


9. Kleuren en afmetingen


We doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de eigenschappen van onze producten, waaronder de samenstelling en de kleuren, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De kleur die je ziet is afhankelijk van verschillende factoren: schermkwaliteit, app versie, computersysteem etc.
De afmetingen van de items op asy.nl zijn uitsluitend richtwaarden. Ze zijn bedoeld om jou een idee te geven van het model of de pasvorm van dat specifieke item en bieden geen garantie voor de werkelijke afmetingen van het item dat je ontvangt. De definitieve afmetingen van een item kunnen variëren afhankelijk van het voor de productie gebruikte materiaal.


10. Garantie


Als de door jou gekochte artikelen gebreken vertonen, zal ASY de wettelijke garantievoorschriften volledig naleven. Als je een klacht hebt naar aanleiding van overduidelijke materiaal- of fabricagefouten wat betreft door ons geleverde goederen, waaronder transportschade, dan kun je ons hiervan op de hoogte brengen door de goederen zonder oponthoud terug te sturen samen met het voorgedrukte retourformulier.


11. Overdracht


ASY behoudt zich het recht voor om eventuele vorderingen tot betaling [inclusief eventuele betalingstermijnen] in verband met de levering van goederen over te dragen aan of onder te brengen bij een derde.


12. Onschendbaarheid


Als enig onderdeel van deze Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige Voorwaarden van kracht.


13. Eigendomsrechten


Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsmerken en auteursrechten op asy.nl berusten bij ASY V.O.F. en haar dochterondernemingen of licentiegevers. Ieder gebruik van asy.nl of de inhoud daarvan, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud anders dan voor je eigen, persoonlijke en niet-commerciële gebruik is verboden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van ASY.


14. Bedrijfsinformatie


ASY Atelier (ASY)
Statutair gevestigd: Westlandgracht 239-2, 1059 TR Amsterdam

Kamer van Koophandelnummer: 82752303 - 
BTW-nr.:NL862591314B01

01-04-2021 - Amsterdam