Privacyverklaring

Privacyverklaring ASY V.O.F.

ASY V.O.F. is de handelsnaam van de onderneming ASY, deze o.a. ook handelend onder de naam ASY Atelier (hierna tezamen: “ASY”). In deze privacyverklaring wordt u geïnformeerd over de wijze waarop ASY omgaat met persoonsgegevens die worden verzameld via de website asy.nl, via andere aan ASY gelieerde website (ASY-atelier.nl).

1. Contactgegevens.

ASY is de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van de gegevens die in deze privacyverklaring wordt beschreven. De contactgegevens van ASY. zijn:

ASY
Westlandgracht 239-2
1059 TR LN Amsterdam

Bij vragen of klachten over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen per e-mail op atelier@asy.nl of per post op Westlandgracht 239-2, 1059 TR Amsterdam o.v.v. ‘Privacyverklaring ASY.’.

2. Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt.

ASY verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens op de onderstaande manieren.

2.1.Aankopen en aftersales
Als u een aankoop doet of heeft gedaan via de website van ASY., dan verwerkt ASY uw naam, uw contactgegevens, uw aankoopgegevens en betaalgegevens in het kader van de uitvoering van uw aankoop (met inbegrip van aftersales activiteiten(uitvoeren reparaties, garantieverplichtingen)) en de daaraan gerelateerde overeenkomst die u daarvoor met ASY sluit.

Gedurende een aankoop kunt u ook uw kledingmaat en interesses (in nieuwsberichten of events) vrijwillig kenbaar maken aan ASY. ASY verwerkt deze gegevens vervolgens op basis van uw toestemming. U kunt deze toestemming op ieder moment weer intrekken door ASY daarvoor een e-mail te sturen. Een eventuele intrekking van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens die voor de intrekking van uw toestemming heeft plaatsgevonden.

ASY bewaart uw gegevens tot uiterlijk twee jaren nadat de desbetreffende transactie is afgehandeld, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

2.2.Events
Als u heeft aangeven geïnteresseerd te zijn in events van ASY., dan zal ASY bijhouden in welke events u geïnteresseerd bent, voor welke events u bent uitgenodigd en welke events u heeft bezocht. ASY verwerkt daarvoor uw naam en contactgegevens.

Deze gegevens worden op basis van uw toestemming verwerkt. U kunt deze toestemming op ieder moment weer intrekken door ASY daarvoor een e-mail te sturen. Een eventuele intrekking van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens die voor de intrekking van uw toestemming heeft plaatsgevonden.

ASY bewaart uw gegevens tot uiterlijk één jaar nadat u voor het laatst contact heeft gehad met ASY.

2.3.Contactformulier website
Als u het contactformulier invult, dan verwerkt ASY. uw naam, e-mailadres, onderwerp en bericht ten behoeve van de beantwoording van uw bericht en eventuele verdere afhandeling. ASY bewaart uw gegevens tot uiterlijk één jaar  nadat u voor het laatst contact heeft gehad met ASY.

ASY verwerkt uw persoonsgegevens die zij verkrijgt aan de hand van het contactformulier op basis van uw toestemming. U kunt deze toestemming op ieder moment weer intrekken door ASY daarvoor een e-mail te sturen. Een eventuele intrekking van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens die voor de intrekking van uw toestemming heeft plaatsgevonden.

2.4.Nieuwsbrieven
U ontvangt de ASY Nieuwsbrief omdat u klant bent of omdat u zichzelf hebt ingeschreven. ASY verwerkt daarom uw naam en e-mailadres om u informatie, nieuws en aanbiedingen te kunnen sturen. ASY biedt onder elke nieuwsbrief de mogelijkheid om u uit te schrijven. ASY bewaart uw gegevens voor dit doeleinde, totdat u zich uitschrijft.

ASY maakt in het kader van de nieuwsbrief gebruik van de diensten van MailChimp. De gegevens worden door MailChimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. MailChimp is aangesloten bij het EU-U.S. Privacy Shield Framework en stelt zich aan de daaruit voortvloeiende Principles te houden. Dit betekent dat er sprake is van een adequaat beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Meer informatie kunt u vinden in de privacyverklaring van MailChimp (https://mailchimp.com/legal/privacy/).

ASY verwerkt uw persoonsgegevens die zij verkrijgt aan de hand van de nieuwsbrief op basis van uw toestemming. U kunt deze toestemming op ieder moment weer intrekken door u via een link in de nieuwsbrief af te melden. Een eventuele intrekking van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens die voor de intrekking van uw toestemming heeft plaatsgevonden.

2.5.Cookies
Via haar websites verzamelt en verwerkt ASY verschillende persoonsgegevens met behulp van cookies. Meer informatie hierover kunt u vinden in de cookieverklaring van ASY op asy.nl.

2.6. ASY Account
Via asy.nl kunt u zich aanmelden voor een ASY Account. Het ASY Account heeft tot doel de beleving van klanten te verbeteren en de tevredenheid te verhogen, onder meer via gepersonaliseerde communicatie (e-mails en post) met informatie, aanbiedingen, acties en evenementen die zoveel mogelijk zijn afgestemd op uw voorkeuren en interesses. Als ASY Member heeft u via uw ASY Account toegang tot uw offline en online aankoophistorie, zodat u deze altijd terug kunt vinden.
Aanmelding voor het ASY Account is vrijwillig en kosteloos. U kunt zich aanmelden via de website en bepaalde (persoons)gegevens invullen. Wanneer u zich aanmeldt voor het ASY Account verklaart u dat u 16 jaar of ouder bent, dan wel dat u hiervoor toestemming van uw ouders of wettelijk vertegenwoordiger heeft. Vanzelfsprekend kunt u ook aankopen doen online zonder gebruik te maken van het ASY Account.

Door uw gebruik van de verschillende diensten van ASY te analyseren, kunnen wij onze diensten en communicatie beter op uw wensen afstemmen. Onderdeel van het ASY account is daarom dat wij beschikbare informatie over u koppelen en toevoegen aan uw ASY Account, waaronder uw interesses, voorkeuren, (online) aankopen en informatie over uw gebruik van de website en overige diensten van ASY.
ASY verwerkt uw persoonsgegevens die zij verkrijgt aan de hand van het ASY Account op basis van uw toestemming. Om uw voorkeuren en interesses te bepalen, wordt gebruik gemaakt van informatie die op basis van uw toestemming is verkregen met cookies of vergelijkbare technieken. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken. Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor analyse- en optimalisatiedoeleinden (op geaggregeerd niveau). De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van ASY om te begrijpen hoe klanten onze diensten gebruiken, teneinde deze te kunnen verbeteren en optimaliseren.

Uw ASY Account beheren:
Via uw ASY Account op de website kunt u zelf uw voorkeuren en interesses voor het ASY Account instellen en beheren. De volgende instellingen vindt u terug in uw ASY Account:

 • Afmelden voor het gehele ASY Account (zie “Voorkeuren” in uw Account).
 • Interesses instellen en wijzigen (zie “Voorkeuren” in uw Account).
 • Afmelden voor bepaalde communicatie (zie “Voorkeuren” in uw Account). Zo kunt u zich aan- of afmelden voor de verschillende nieuwsbrieven, uitnodigingen voor events. U kunt uw ASY Account gebruiken om bestellingen te plaatsen in onze webshop. Wij gebruiken uw gegevens (NAW, e-mailadres, telefoonnummer) om ervoor te zorgen dat u makkelijk vervolgbestellingen kunt plaatsen en voor het afhandelen van uw bestelling.

ASY Account voor de webshop
U kunt uw ASY Account gebruiken om bestellingen te plaatsen in onze webshop. Wij gebruiken uw gegevens (NAW, e-mailadres, telefoonnummer) voor het afhandelen van uw bestelling en om ervoor te zorgen dat u makkelijk vervolgbestellingen kunt plaatsen.  

Bestellen als gast
U kunt in de ASY webshop een product bestellen, zonder een account aan te maken. Wij vragen om uw gegevens (NAW, e-mailadres, telefoonnummer) in te voeren die nodig zijn om uw bestelling af te handelen en indien noodzakelijk om contact met u op te nemen over uw bestelling. Bij een aankoop zonder account, hanteren wij een bewaartermijn van maximaal 24 maanden na aankoop om eventuele serviceverzoeken te kunnen afhandelen, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.

2.7. Marketing

ASY is op verschillende sociale media zichtbaar zoals Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube en LinkedIn. Als u ASY volgt via deze social media kanalen of communiceert met of over ASY via sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw openbare profielgegevens. Als u informatie over ASY deelt via sociale media kunnen uw gegevens zichtbaar worden via die sociale media. ASY volgt zelf ook sociale mediakanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op sociale media over u. ASY kan bijhouden hoe vaak een bepaalde post van ASY is gedeeld en geliked via social media om het bereik daarvan te analyseren.
Het doel van deze verwerkingen is het bereik van de sociale media-activiteiten van ASY te analyseren en haar klanttevredenheid te verbeteren. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van ASY om haar dienstverlening en sociale media-activiteiten te kunnen verbeteren.
Voor marketingdoeleinden kan ASY uw persoonsgegevens (e-mailadres, interesses, leeftijd, naam, jubilea data, interesses) gebruiken om gerichte aanbiedingen te doen of ‘vergelijkbare doelgroepen’ te generen door middel van social media-advertenties. Door middel van vergelijkbare doelgroepen kunnen wij nieuwe gebruikers targeten die vergelijkbaar zijn met onze doelgroep. Wij doen dit door een lijst met e-mailadressen en/of sociale media ID’s te uploaden. De geüploade gegevens worden gehasht, voordat ze naar het social media-platform worden gestuurd. Hashen is een cryptografische beveiligingsmethode die de gegevens van de klantenlijst verandert in willekeurige codes. Daardoor is het niet te herleiden om welke persoon het gaat. Het doel van deze verwerking het vergroten van ons bereik. De grondslag voor deze verwerking is uw toestemming.

3. Waarvoor gebruikt Asy uw persoonlijke gegevens.

ASY gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden):

 • het verrichten van leveringen van producten en diensten aan klanten, inclusief het verrichten van aftersales (service verlenen, reparaties, onderhoud en feedback ontvangen)  en het onderhouden van contact.
 • het beantwoorden van vragen en het verstrekken van informatie, onder meer over aanbiedingen en events (al dan niet gebaseerd op uw interesses).
 • Voor marktonderzoek, marketing- en verkoopactiviteiten (over nieuws, nieuwe collecties, events en speciale acties van ASY).

4. Delen van gegevens

ASY zal uw persoonsgegevens niet met derden of anderszins openbaar maken, behoudens op de wijze als hieronder beschreven.

In het kader van deze verwerking worden uw persoonsgegevens gedeeld met de volgende partijen:

 • Hostingprovider;
 • Betaalprovider;
 • Bezorgdiensten;
 • Provider chatfunctie

Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens openbaar moeten maken op grond van een wettelijke voorschrift, op last van toezichthouders of andere overheidsorganen, om onze rechten te beschermen of te verdedigen, of om illegale activiteiten, vermeende fraude, of schendingen van toepasselijke voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of tegen op te treden.

Ook behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, over te dragen in het geval dat wij (een gedeelte van) onze bedrijfsactiviteiten verkopen of overdragen.

5. Privacyrechten.

ASY is zich ervan bewust dat u een aantal privacyrechten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • het recht om uzelf vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot ASY te wenden met het verzoek u mede te delen of over u persoonsgegevens worden verwerkt, en zo ja, om inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens.
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen als deze onjuist dan wel onvolledig zijn.
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten te verwijderen of de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken.
 • het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke persoonlijke omstandigheden.
 • het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid indien er sprake is dat de verwerking van uw persoonsgegevens via geautomatiseerde procedés plaatsvindt op grond van uw toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst.

Voor de uitoefening van uw rechten kunt u per e-mail contact met ons opnemen op atelier@asy.nl of per post op Westlandgracht 239-2, 1059 TR Amsterdam o.v.v. ‘Uitoefening privacyrechten’. Voor verificatiedoeleinden kan om aanvullende informatie worden gevraagd om uw identiteit te vast te stellen. ASY streeft ernaar om binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn op uw verzoek te reageren.

Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat deze verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacyregelgeving. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens aangewezen als toezichthoudende autoriteit. Meer informatie kunt u vinden op de website http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

6. Automatische besluitvorming

Bij de verwerkingen beschreven in deze privacyverklaring wordt niet gebruikgemaakt van geautomatiseerde besluitvorming en  profilering.

7. Wijzigingen tot deze privacyverklaring

ASY houdt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer de regels rondom de verwerking van persoonsgegevens zijn gewijzigd. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Het is aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om van eventuele wijzigingen kennis te nemen. Onderaan deze privacyverklaring kunt u zien wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is gewijzigd.


Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op 01-04-2021.